logo ЦЕНТЪР ПО БИО И НАНО ФОТОНИКА
„ДЖОН АТАНАСОВ“

Мисията на центъра е да се създаде ключова инфраструктура на световно ниво в бионанофотониката и мрежа от сътрудничества между биология, физика, химия и медицински науки за:

а) преследването на предизвикателни научни и технологични цели, включително подобряване тестовете на основни теории, прекрачвайки границите на възможното в областта на електроника, инженерни системи и изграждане на прототипи на нови устройства за медицинско използване;
б) обучение на високо ниво на изключителни млади учени и насърчаване на кариерата им в уникално интердисциплинарна среда по силата на техния принос към местни и международни сътрудничества.
Building

Цели

1

Извършване на независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания;

2

Обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната, в което научните познания и технологиите се движат свободно;

3

Сътрудничество при реализиране на регионално иновационни проекти и стимулиране извършването на научни изследвания;

4

Повишаване ролята на научните изследвания и иновативните технологии в бита и индустрията;

5

Сътрудничество в обмяната на научен опит в международен план;

6

Допринасяне на разпространението на международната практика в областта на научните изследвания и иновативните технологии в бита и индустрията, и внедряването на тази практика в страната;

7

Подпомагане на професионалната и личностна реализация на научни работници и изследователи в страната;

8

Участие в изпълнението на различни проекти в областта на фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие.

Био и Нано Фотониката

Възникваща научноизследователска област, която се намира на стратегически кръстопът, където се срещат биологията, физиката, химията, инженерните дисциплини и нанотехнологиите. Тези пет силно взаимодействащи помежду си дисциплини осигуряват подходяща мултидисциплинарна среда, както и постоянен източник на мотивация за развитието на био нано фотoника и за усвояването на все по-малки пространствени и времеви мащаби както в чисто научно така и на технологично ниво. Центърът работи по 8 тематични области:
A

Възстановяване на ДНК, геномна нестабилност и ракови заболявания

B

Дизайн на кохерентно рентгеново лъчение и 5D изобразяване

C

Светлинна диагностика на живата материя

1. Разработване на кохерентна Раманов микроскопия отвъд съвременните достижения
2. Компактна високо технологична Лазерна Акусто-Оптична Ултразвукова Образна Диагностична система, LOUIS-2D, на ниска цена.
3. Персонализиранa диагностика чрез молекулярно профилиране
4. Биофотонен метод за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер.

D

Функционализация посредством лазер на „биомиметични“ материали

Влияние на физичната и химичната хетерогенност на твърди повърхности върху тяхното омокряне, динамичен контактен ъгъл (хидрофилност) и взаймодействие с клетъчни култури

E

Лазерни медицински и биологични изследвания в ИЧ и среден ИЧ диапазон

F

Фотобиомодулация

G

Биосензори

Проектиране и приложение на нано-фотонни структури за био-наблюдение

H

Свръхбърза Биофотоника и науки за живота.

Проекти

METAFAST

METAsurfaces for ultraFAst light STructuring (METAFAST)

The METAFAST project aims to develop a novel class of synthetic nonlinear optical materials, or metamaterials, as a disruptive platform enabling unprecedented ultrafast dynamical control over polarization and wavefront of light. In particular, we will develop ultracompact all-optical modulators capable of faster than ever structuring of the spin and orbital angular momentum (SOAM) of light beams. Such ultrafast optical modulation offers an exceptionally robust method for the encoding of digital information in free space optical links, being also resistant to eavesdropping thanks to topological protection.

Повече за проекта на: https://www.metafast-h2020.eu

В очакване на още

Публикации

Списък с публикации

 • Discovering of the L ligand impact on luminescence enhancement of Eu(Dibenzoylmethane)3.Lx complexes employing transient absorption spectroscopy

  Автори: Stanislav S. Stanimirov, Anton A. Trifonov, Ivan C. Buchvarov

  Publication: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 258, 2021, 119832 (by Elsevier)

  DOI: 10.1016/j.saa.2021.119832

  Изтегли
 • Ultra-Short Laser Surface Properties Optimization of Biocompatibility Characteristics of 3D Poly-ε-Caprolactone and Hydroxyapatite Composite Scaffolds

  Автори: Albena Daskalova, Emil Filipov, Liliya Angelova, Radostin Stefanov, Dragomir Tatchev, Georgi Avdeev, Lamborghini Sotelo, Silke Christiansen 4,George Sarau, Gerd Leuchs, Ekaterina Iordanova, Ivan Buchvarov

  Абстракт:
  The use of laser processing for the creation of diverse morphological patterns onto the surface of polymer scaffolds represents a method for overcoming bacterial biofilm formation and inducing enhanced cellular dynamics. We have investigated the influence of ultra-short laser parameters on 3D-printed poly-ε-caprolactone (PCL) and poly-ε-caprolactone/hydroxyapatite (PCL/HA) scaffolds with the aim of creating submicron geometrical features to improve the matrix biocompatibility properties. Specifically, the present research was focused on monitoring the effect of the laser fluence (F) and the number of applied pulses (N) on the morphological, chemical and mechanical properties of the scaffolds. SEM analysis revealed that the femtosecond laser treatment of the scaffolds led to the formation of two distinct surface geometrical patterns, microchannels and single microprotrusions, without triggering collateral damage to the surrounding zones. We found that the microchannel structures favor the hydrophilicity properties. As demonstrated by the computer tomography results, surface roughness of the modified zones increases compared to the non-modified surface, without influencing the mechanical stability of the 3D matrices. The X-ray diffraction analysis confirmed that the laser structuring of the matrices did not lead to a change in the semi-crystalline phase of the PCL. The combinations of two types of geometrical designs—wood pile and snowflake—with laser-induced morphologies in the form of channels and columns are considered for optimizing the conditions for establishing an ideal scaffold, namely, precise dimensional form, mechanical stability, improved cytocompatibility and antibacterial behavior.

  Keywords: ultra-short laser processing; bone tissue engineering; surface patterns; biodegradable polymers; antibacterial structuring

  DOI: 10.3390/ma14247513

  Изтегли
 • Investigating Potential Effects of Ultra-Short Laser-Textured Porous Poly-ε-Caprolactone Scaffolds on Bacterial Adhesion and Bone Cell Metabolism

  Автори: Emil Filipov, Liliya Angelova, Sanjana Vig, Maria Helena Fernandes, Gerard Moreau, Marie Lasgorceix, Ivan Buchvarov, Albena Daskalova

  Абстракт:
  Developing antimicrobial surfaces that combat implant-associated infections while promoting host cell response is a key strategy for improving current therapies for orthopaedic injuries. In this paper, we present the application of ultra-short laser irradiation for patterning the surface of a 3D biodegradable synthetic polymer in order to affect the adhesion and proliferation of bone cells and reject bacterial cells. The surfaces of 3D-printed polycaprolactone (PCL) scaffolds were processed with a femtosecond laser (λ = 800 nm; τ = 130 fs) for the production of patterns resembling microchannels or microprotrusions. MG63 osteoblastic cells, as well as S. aureus and E. coli, were cultured on fs-laser-treated samples. Their attachment, proliferation, and metabolic activity were monitored via colorimetric assays and scanning electron microscopy. The microchannels improved the wettability, stimulating the attachment, spreading, and proliferation of osteoblastic cells. The same topography induced cell-pattern orientation and promoted the expression of alkaline phosphatase in cells growing in an osteogenic medium. The microchannels exerted an inhibitory effect on S. aureus as after 48 h cells appeared shrunk and disrupted. In comparison, E. coli formed an abundant biofilm over both the laser-treated and control samples; however, the film was dense and adhesive on the control PCL but unattached over the microchannels.

  Ключови думи: ultra-short laser processing; biomaterials; 3D printing; cell adhesion; antibacterial surfaces

  DOI: 10.3390/polym14122382

  Изтегли
 • Single-Step Process for Titanium Surface Micro- and Nano-Structuring and In Situ Silver Nanoparticles Formation by Ultra-Short Laser Patterning

  Автори: Dante Maria Aceti, Emil Filipov, Liliya Angelova, Lamborghini, Tommaso Fontanot, Peyman Yousefi, Silke Christiansen, Gerd Leuchs, Stanislav Stanimirov, Anton Trifonov, Ivan Buchvarov, Albena Daskalova

  Абстракт:
  Ultra-short laser (USL)-induced surface structuring combined with nanoparticles synthesis by multiphoton photoreduction represents a novel single-step approach for commercially pure titanium (cp-Ti) surface enhancement. Such a combination leads to the formation of distinct topographical features covered by nanoparticles. The USL processing of cp-Ti in an aqueous solution of silver nitrate (AgNO3) induces the formation of micron-sized spikes surmounted by silver nanoparticles (AgNPs). The proposed approach combines the structuring and oxidation of the Ti surface and the synthesis of AgNPs in a one-step process, without the use of additional chemicals or a complex apparatus. Such a process is easy to implement, versatile and sustainable compared to alternative methodologies capable of obtaining comparable results. Antimicrobial surfaces on medical devices (e.g., surgical tools or implants), for which titanium is widely used, can be realized due to the simultaneous presence of AgNPs and micro/nano-structured surface topography. The processed surfaces were examined by means of a scanning electron microscope (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), atomic force microscopy (AFM) and Raman spectroscopy. The surface morphology and the oxidation, quality and quantity of AgNPs were analyzed in relation to process parameters (laser scanning speed and AgNO3 concentration), as well as the effect of AgNPs on the Raman signal of Titanium oxide.

  Ключови думи: ultra-short laser processing; titanium; silver nanoparticles; surface patterning; laser ablation; multiphoton photo-reduction

  DOI: 10.3390/ma15134670

  Изтегли
 • Следващите публикации се изграждат.

Новини

За нас

Водещи учени

Водещи учени и сборен научен капацитет

Партньори

Асоциирани партньори

Университети партньори

Политехника ди Милано, Италия

Технически Университет в Мюнхен, Германия

Изследователски клиники

Кардиохирургичен център „Онасис“, Гърция

УМБАЛ “Царица Йоана - ИСУЛ“

Индустриални партньори

Белгийски промишлен център за изследване на керамиката

Гумед ООД

АМГ Технолоджи

Софтуерна компания ЕООД

graphic

Университети партньори

Политехника ди Милано, Италия

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

Технически Университет в Мюнхен, Германия

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

graphic

Изследователски клиники

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

Индустриални партньори

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

graphic
Контакти

Свържете се с нас

Център за компетентност по био и нано фотоника „Джон Атанасов“ е сдружение с нестопанска цел, учредено през януари 2017 г. в обществена полза с учредители: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – водеща научна организация; Институт за био и нано фотоника; Център за иновативни технологии.

Нашата визия за центъра е това да бъде една мултидисциплинарна институция, в която водещи учени от различни научни направления работят заедно за постигането на общата цел.

Адрес за кореспонденция:
гр.София 1164
ул. Джеймс Баучер 5, Физически факултет, 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 
за доц. д-р Иван Бъчваров

Е-mail: bionano.ph.ja@gmail.com
Тел. +35928161744 

COPYRIGHT © 2017-2021. NO RIGHTS RESERVED.