logo ЦЕНТЪР ПО БИО И НАНО ФОТОНИКА
„ДЖОН АТАНАСОВ“

Мисията на центъра е да се създаде ключова инфраструктура на световно ниво в бионанофотониката и мрежа от сътрудничества между биология, физика, химия и медицински науки за:

а) преследването на предизвикателни научни и технологични цели, включително подобряване тестовете на основни теории, прекрачвайки границите на възможното в областта на електроника, инженерни системи и изграждане на прототипи на нови устройства за медицинско използване;
б) обучение на високо ниво на изключителни млади учени и насърчаване на кариерата им в уникално интердисциплинарна среда по силата на техния принос към местни и международни сътрудничества.
Building

Цели

1

Извършване на независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания;

2

Обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната, в което научните познания и технологиите се движат свободно;

3

Сътрудничество при реализиране на регионално иновационни проекти и стимулиране извършването на научни изследвания;

4

Повишаване ролята на научните изследвания и иновативните технологии в бита и индустрията;

5

Сътрудничество в обмяната на научен опит в международен план;

6

Допринасяне на разпространението на международната практика в областта на научните изследвания и иновативните технологии в бита и индустрията, и внедряването на тази практика в страната;

7

Подпомагане на професионалната и личностна реализация на научни работници и изследователи в страната;

8

Участие в изпълнението на различни проекти в областта на фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие.

Био и Нано Фотониката

Възникваща научноизследователска област, която се намира на стратегически кръстопът, където се срещат биологията, физиката, химията, инженерните дисциплини и нанотехнологиите. Тези пет силно взаимодействащи помежду си дисциплини осигуряват подходяща мултидисциплинарна среда, както и постоянен източник на мотивация за развитието на био нано фотoника и за усвояването на все по-малки пространствени и времеви мащаби както в чисто научно така и на технологично ниво. Центърът работи по 8 тематични области:
A

Възстановяване на ДНК, геномна нестабилност и ракови заболявания

B

Дизайн на кохерентно рентгеново лъчение и 5D изобразяване

C

Светлинна диагностика на живата материя

1. Разработване на кохерентна Раманов микроскопия отвъд съвременните достижения
2. Компактна високо технологична Лазерна Акусто-Оптична Ултразвукова Образна Диагностична система, LOUIS-2D, на ниска цена.
3. Персонализиранa диагностика чрез молекулярно профилиране
4. Биофотонен метод за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер.

D

Функционализация посредством лазер на „биомиметични“ материали

Влияние на физичната и химичната хетерогенност на твърди повърхности върху тяхното омокряне, динамичен контактен ъгъл (хидрофилност) и взаймодействие с клетъчни култури

E

Лазерни медицински и биологични изследвания в ИЧ и среден ИЧ диапазон

F

Фотобиомодулация

G

Биосензори

Проектиране и приложение на нано-фотонни структури за био-наблюдение

H

Свръхбърза Биофотоника и науки за живота.

Проекти

METAFAST

METAsurfaces for ultraFAst light STructuring (METAFAST)

The METAFAST project aims to develop a novel class of synthetic nonlinear optical materials, or metamaterials, as a disruptive platform enabling unprecedented ultrafast dynamical control over polarization and wavefront of light. In particular, we will develop ultracompact all-optical modulators capable of faster than ever structuring of the spin and orbital angular momentum (SOAM) of light beams. Such ultrafast optical modulation offers an exceptionally robust method for the encoding of digital information in free space optical links, being also resistant to eavesdropping thanks to topological protection.

Повече за проекта на: https://www.metafast-h2020.eu

В очакване на още

Публикации

Списък с публикации

Metafast публикации 2021

  • Discovering of the L ligand impact on luminescence enhancement of Eu(Dibenzoylmethane)3.Lx complexes employing transient absorption spectroscopy

    Authors: Stanislav S. Stanimirov, Anton A. Trifonov, Ivan C. Buchvarov

    Publication: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 258, 2021, 119832 (by Elsevier)

    DOI: 10.1016/j.saa.2021.119832

    Изтегли

Следващите публикации се изграждат.

Новини

За нас

Водещи учени

Водещи учени и сборен научен капацитет

Партньори

Асоциирани партньори

Университети партньори

Политехника ди Милано, Италия

Технически Университет в Мюнхен, Германия

Изследователски клиники

Кардиохирургичен център „Онасис“, Гърция

УМБАЛ “Царица Йоана - ИСУЛ“

Индустриални партньори

Белгийски промишлен център за изследване на керамиката

Гумед ООД

АМГ Технолоджи

Софтуерна компания ЕООД

graphic

Университети партньори

Политехника ди Милано, Италия

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

Технически Университет в Мюнхен, Германия

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

graphic

Изследователски клиники

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

Индустриални партньори

Uniquely underwhelm premium outsourcing with proactive leadership skills.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer rutrum, urna eu pellentesque pretium, nisi nisi fermentum enim, et sagittis dolor nulla vel sapien. Vestibulum sit amet mattis ante. Ut placerat dui eu nulla congue tincidunt ac a nibh. Mauris accumsan pulvinar lorem placerat volutpat. Praesent quis facilisis elit. Sed condimentum neque quis ex porttitor,

malesuada faucibus augue aliquet. Sed elit est, eleifend sed dapibus a, semper a eros. Vestibulum blandit vulputate pharetra. Phasellus lobortis leo a nisl euismod, eu faucibus justo sollicitudin. Mauris consectetur, tortor sed tempor malesuada, sem nunc porta augue, in dictum arcu tortor id turpis. Proin aliquet vulputate aliquam.

graphic
Контакти

Свържете се с нас

Център за компетентност по био и нано фотоника „Джон Атанасов“ е сдружение с нестопанска цел, учредено през януари 2017 г. в обществена полза с учредители: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – водеща научна организация; Институт за био и нано фотоника; Център за иновативни технологии.

Нашата визия за центъра е това да бъде една мултидисциплинарна институция, в която водещи учени от различни научни направления работят заедно за постигането на общата цел.

Адрес за кореспонденция:
гр.София 1164
ул. Джеймс Баучер 5, Физически факултет, 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 
за доц. д-р Иван Бъчваров

Е-mail: bionano.ph.ja@gmail.com
Тел. +35928161744 

COPYRIGHT © 2017-2021. NO RIGHTS RESERVED.